ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 20.10.2020. godine realizovana je druga radionica „Oči u oči sa vodenim zmajem“ u okviru projekta: „Tajne vodenog zmaja – jezero Ćelije“. Radionica je realizovana sa  učenicima četvrtog razreda osnovne škole „Jovan Popović“.

  IMG 20201020 132148 1

  Radionica „Oči u oči sa vodenim zmajem“ je osmišljena sa ciljem da se podigne nivo ekološke svesti kod učenika i da biologiija dobije na poplarizaciji. Osnovni zadatak projekta je sticanje znanja neformalnim učenjem tako da učenici istraživanjem upoznaju istorijat jezera Ćelije, osnovne biološke karakteristike jezera i značaj jezera.

  Radionica je održana uz poštovanje i primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, uzrokovane virusom Covid-19.

  Realizatorka radionicе je: Olivera Kolarić.

 2. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 18.10.2020. godine za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja članova Društva učitelјa Kruševca organizovan je seminar sa temom: „Kako razviti čitalačku pismenost“. Opšti cilj seminara je utvrditi kompetencije nastavnika za razvijanje čitalačke pismensti kod učenika primenom metoda aktivnog učenja.

  IMG 0409

  Seminar je održan uz poštovanje i primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, uzrokovane virusom Covid-19.

  Specifični ciljevi seminara se odnose na:

  • Proširivanje znanja nastavnika o značaju razvoja čitalačke pismenosti i faktorima koji na to utiču;
  • Osnaživanje za pripremanje i primenu različitih aktivnih metoda i tehnika učenja u radu sa učenicima, za razvoj čitalačke pismenosti;
  • Ukazivanje na značaj praćenja obrazovnih standarda u oblasti čitanja i razumevanja pročitanog;
  • Osnaživanje za primenu horizontalne i vertikalne korelacije sa drugim nastavnim predmetima i
  • Unapređivanje načina razmišljanja nastavnika o značaju kreativnijeg pristupa obradi književnih dela.

  Autori i realizatori seminara bili su: Tatjana Đurić, Danijela Milosavljević Aleksić i Zoran Đurić.

 3. Za potrebe realizacije planova stalnog stručnog usavršavanja članova udruženja biologa Kruševca “BIOKS”, Centar za stručno usavršvanje Kruševac 17.10.2020. godine organizovao je seminar sa temom: “Inkluzija u praksi”. Ošti ciljevi seminara usmereni su unapređivanje kompetencija polaznika za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, prepoznavanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška i izrada plana podrške.

  IMG 20201017 095531 1

  Usled ukupne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 i primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, seminar je organizovan je za dve grupe polaznika.

  IMG 20201017 095808 1

  Specifični ciljevi seminara su:

  • Senzibilisanje polaznika za inkluzivno obrazovanje
  • Podsticanje polaznika na primenu znanja o diferencijaciji i individualizaciji u procesu poučavanja
  • Senzibilisanje polaznika za prepoznavanje i identifikovanje specifičnosti kod dece
  • Osposobljavanje polaznika za izradu individualnih obrazovnih planova
  • Izbor metoda rada shodno potrebama i mogućnostima dece, oslanjajući se na individualizovani pristup
  • Podsticanje polaznika na formiranje vršnjačke mreže za podršku učenicima kojima je potrebna
  • Osnaživanje polaznika za kvalitetno praćenje napredovanja učenika.

  Realizatorke seminara bile su: Nataša Nikolić Gajić i Vesna Pokimica.

 4. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12.10.2020. održan je sastanak predstavnika gradske uprave grada Kruševca sa direktorima osnovnih i srednjih škola grada i Školskom upravom u Kruševcu. Na sastanku su razmatrane aktuelne teme koje se tiču boljeg funkcionisanja škola.

  IMG 20201012 130549 1

  Jedna od tačaka, odnosila se na implementaciju planova stalnog stručnog usavršavanja u tekućoj školskoj godini. Prezentovan je model neposredne realizacije seminara u uslovima epidemije COVID- 19. Radi bezbednog boravka nastavnika u prostoru, Centar za stručno usavršavanja Kruševac organizuje sve aktivnsoti uz potpunu primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti. Na sastanku je ukazano na važnost bolje i tesnije saradnje sa školama u sprovođenju školskih planova stručnog usavršavanja i posebno apostrofirano na proces dalje distribucije informacija škola ka nastavnicima, o svim aktivnostima koje CSU Kruševac sprovodi.

  Sastankom je predsedavala pomoćnica gradonačelnice za društvene delatnosti Jelena Todorović. Ispred Centra za stručno usavršavanje Kruševac sastanku su prisustvovali v.d dirketora Nikola Džugurdić i stručni saradnik Irena Terzić.

 5. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 10.10.2020. godine za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga organizovan je seminar sa temom: „ Vodič za vaspitače – porodica u vrtlogu droge “.

  IMG 0407

  Opšti cilјevi seminara usmereni su na:

  • Motivisanje i podršku nastavnicima u prevenciji zloupotrebe PAS
  • Sticanje veština i znanja nastavnika da se planira i sprovodi sistematski i kontinuirani preventivni rad u školi za učenike, nastavnike, roditelјe i lokalnu zajednicu.

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Savetodavni rad sa porodicama, simptomatologija zloupotrebe PAS
  • Planiranje akcija pomoći, podrške i savetodavnog rada sa mladim zavisnicima, uzrok recidiva i planiranje mera zaštite

  Autor i realizator seminara bio je Nedelјko Jović.