ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 09.10.2021. godine organizovao seminar sa temom: "Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II", sa ciljem upoznavanja nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim školama sa novim saznanjima u nauci o jeziku i nauci o književnosti i razvijanjem svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature.

  kII

  Na samom početku, u ime Podružnice društva profesora srpskog jezika i književnosti Rasinskog okruga, predsednica Dušica Dobrodolac izrazila je zadovoljstvo što je u skladu sa potrebama realizacije Plana stručnog usavršavanja članova društva Centar za stručno usavršavanje Kruševac organizovao ovaj seminar i što članovi društva imaju neposrednu priliku da čuju značajne teme i aktuelnosti koje se tiču srpskog jezika i književnosti.

  kI

  U okviru svoga predavanja teme su im predstavili eminentni predavači koji dolaze sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

  • Pozicija savremene srpske književnosti u nastavi, Prof. dr Predrag Petrović
  • Ključ od Kosova, Prof. dr Boško Suvajdžić
  • Pristup frazeološkom korpusu u nastavi srpskoga jezika, Docent dr Katarina Begović

  Prioritetna oblast seminara odnosi se na unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za cilјeve i ishode predmeta/oblasti).

 2. Centar za stručno usavrsavanje Kruševac je u saradnji sa Mrežom RC/CSU Srbije 30.09.2021. godine organizovao obuku za direktore osnovnih škola koje pripadaju školskoj upravi Kruševac. Ova obuka se realizuje u okviru programa “Škole za 21.vek”, koji sprovodi Britanski savet, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji.

  IMG 20210930 095719

  Tokom obuke direktori će se detaljnije upoznati sa ključnim aspektima kritičkog mišljenja i rešavanja problema i uticajem rukovođenja i upravljanja na razvoj ovih veština unutar škole.

  IMG 20210930 095410

  Škole za 21. vek je ambiciozni trogodišnji obrazovni program vredan 10 miliona funti koji je osmislila i sprovodi organizacija British Council, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj ovog programa, koji se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama zemalja učesnica je da milion učenika uzrasta 10-15 godina stekne veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema.

  IMG 20210930 100022

  Pored sticanja veština kritičkog mišljenja i rešavanja problema, deca će usvojiti praktične veštine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih veština kroz programiranje fizičkih uređaja (eng. physical computing).

  Realizatori obuka su: Dalibor Todosijević, Slađana Jović i Marijan Milanov.

 3. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 26.09.2021. godine organizovao seminar sa temom: „Inkluzija u praksi“ sa cilјem unapređivanja kompetencija polaznika za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, prepoznavanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška i izrada plana podrške. Za potrebe sprovođenja planova Društva učitelјa Kruševca, seminar se realizovao u dve grupe polaznika.

  20210926

  202109

  Specifični cilјevi su:

  • Senzibilisanje polaznika za inkluzivno obrazovanje
  • Podsticanje polaznika na primenu znanja o diferencijaciji i individualizaciji u procesu poučavanja
  • Senzibilisanje polaznika za prepoznavanje i identifikovanje specifičnosti kod dece
  • Osposoblјavanje polaznika za izradu individualnih obrazovnih planova
  • Izbor metoda rada shodno potrebama i mogućnostima dece, oslanjajući se na individualizovani pristup
  • Podsticanje polaznika na formiranje vršnjačke mreže za podršku učenicima kojima je potrebna
  • Osnaživanje polaznika za kvalitetno praćenje napredovanja učenika.

  Autorke i realizatorke seminara bile su: Nataša Nikolić Gajić i Nevena Perić.

 4. U organizaciji Naučnog kluba Centra za stručno usavršavanje Kruševac, u saradnji sa Centrom za promociju nauke u petak, 24. septembra 2021. godine održana je dvanaesta po redu manifestacija Evropske noći istraživača u Srbiji. U skladu sa ovogodišnjom temom noći istraživača: „Ozeleni naukom“ čast da otvori manifestaciju pripala je pomoćniku gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, Ivanu Parezanoviću.

  ni1

  Evropska noć istraživača je događaj posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Ovom prilikom Naučni klub Kruševac organizovao je interaktivne radionice, kvizove i predavanja, posredstvom kojih su učenici OŠ Jovan Jovanović Zmaj i nastavnici došli do odgovora na pitanja kako primenjena nauka može da doprinese rešavanju globalnih problema.

  Odgovore na pitanja koliko je značajno da se zdravo hranimo, kako pravilno pripremiti zdrave obroke i stvoriti zdrave navike, otkriti koje namirnice imaju najveću količinu šećera, učesnici interaktivne radionice „Zdravom hranom za zdrav duh“ otkriće kroz edukativno predavanje i praktičan rad.  Na radionicama se rabijaju predarsude da je zdrava hrana preskupa i da zahteva mnogo vremena i odredićemo koje namirnice imaju najveću količinu šećera. Izradom „Piramide ishrane po mojoj meri“ učesnici će napravili svoju piramidu ishrane.

  Realizator aktivnosti: Olivera Kolarić i Marina Lazarević

  ni2

  U okviru predavanja: "Zdravlјe u doba pandemije" učenicima će se izneti naučne činjenice koje će biti prilagođene školskom uzrastu, iz oblasti infektivnih bolesti sa aspektom na COVID-19, kao aktuelnoj temi. U predavanju će se govoriti o pojmu infektivnih bolesti i putevima prenošenja mikroorganizama. S druge strane učenici će se upoznati sa mogućim načinima prevencije, pre svega respiratornih infekcija i koliko je zapravo prevencija važna u medicini. Takođe biće iznete i činjenice o tome kako učenici, kao pojedinci, mogu da doprinesu suzbijanju zaraznih bolesti.

  Realizator aktivnosti: Darko Đurđević

  Kako će učenici biti upoznati sa pojmom zaraznih bolesti, načinima prenošenja i prevencije, u okviru radionice: "Čuvam sebe, čuvam i druge" pokušaće da kroz matematički obračun saznaju koliko osoba može da se zarazi od samo jednog prenosioca i da na taj način shvate značaj prevencije i pridržavanja protivepidemijskih mera. Takođe će iz hrane koju najčeše koriste za užinu (čips, coca-cola, čokoladice...) utvrdiće se procenat šećera, masti...

  Realizator aktivnosti: Katarina Perović

  Noć evropskih istraživača se održava svake godine širom Evrope poslednjeg petka u septembru. Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske unije za jačanje evropske istraživačke karijere.

 5. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u okviru pripremnih aktivnosti vezane za predstojeci konkurs za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja koji raspisuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 09.09.2021.god. organizovao Savetovanje za pisanje Programa stručnog usavršavanja.

  sas1

  Cilj savetovanja je da se obezbedi kvalitet i što veći broj podržanih programa stalnog stručnog usavršavanja lokalnih autora, čime se ostvaruju uslovi da stalno stručno usavršavanje bude dostupno i prilagođeno lokalnim potrebama. Stručni tim CSU Kruševac će podržati predloge programa koji ispunjavaju seldeće kriterijume:

  • reference realizatora/autora obuke u vezi sa temom programa;
  • da je tema inovativna i primenlјiva u praksi;
  • da doprinosi razvoju kompetencija nastavnika;
  • da doprinosi unapređivanju postignuća učenika.

  sas3

  CSU Kruševac će pri novoj akreditaciji svim autorima obezbediti kontinuiranu stručnu pomoć prilikom izrade programa i apliciranja na Konkus ZUOVa.

  Savetovanje koje je organizovano za dve grupe polaznika su realizovale: Svetlana Aleksić, psiholog i Irena Terzić, savetnik za stručno usavršvanje i napredovanje, treneri koji su pohađali Obuku ZUOVa - Liderstvo za profesionalni razvoj – unapređivanje trenerskih veština. Svi učesnici su dobili potvrde o učešću.