ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 18.12.2020. godine u okviru projekta "Tajne vodenog Zmaja – jezero Ćelije" realizuje završnu, treću po redu radionicu pod nazivom: "Ukroćeni Zmaj". Radionica obuhvata predstavlјanje radova učenika produkta projekata. Svaka grupa učenika i/ili škola predstavljaju svoje istraživanje i svoju maketu, demonstarciju ogleda, videozapis - simulaciju istraživanja jezera Ćelije.

  dragon1

  Usled epidemiološke sistuacije radionica se realizuje online, putem digitalnih platformi i korišćenjem veb alata. Radionica sadrži predstavlјanje istorijata jezera Ćelije, mera zaštite, predstavlјanje flore i faune i radova učenika.

  dragon

  Osnovni zadatak projekta je sticanje znanja neformalnim učenjem tako da učenici istraživanjem upoznaju istorijat jezera Ćelije, osnovne biološke karakteristike jezera i praktičnim  radom izvrše laboratorijska istraživanja i sve to dokumentuju video zapisima i prezentacijama. Projekat je u korelaciji sa više predmeta: biologija (ekologija, zoologija, botanika, ihtiologija), geografija, hemija, istorija, informatika. Glavni cilј projekat je popularizacija biologije.

  Projekat se realizuje pod pokrovitelјstvom Centra za promociju nauke i Naučnog kluba pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac. Projekat su osmislile: Olivera Kolarić, profesor biologije, kao autor i Aleksandra Radomirović, profesor biologije, u kao koautor i saradnik na projektu.

 2. Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac, u periodu od 23 do 27.11.2020. godine tradicionalno je uzeo učešće u „Evropskoj nedelji istraživača“. Ovaj međunarodni projekat se realizuje na teritoriji cele republike Srbije uz podršku Centra za promociju nauke iz Beograda. Usled ukupne epidemiološke situacije, ovogodišnja manifestacija osvanula je u virtuelnom okruženju. U skladu sa ovogodišnjim sloganom Nauka je svuda, u smislu otvorenosti nauke prema građanima, građana prema nauci, multidisciplinarnom pristupu itd., naučni programi su bili raznovrsni, dopuštajući autorima da maksimalno ispolje svoju kreativnsot u novonastalom okruženju.

  polio1

  Tim Naučnog kluba Kruševac sve aktivnosti prilagodio je posetiocima uzrasta od 7 do 77 godina, koji su pristupali naučno-popularnim sadržajima putem društvenih mreža i zasebnog youtube kanala. Brojna predavanja, eksperimenti bili su realizovani uz poštovanje i primenu svih preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, uzrokovane virusom Covid-19 i raspoređene po danima.

  Sve aktivnosti možete pogledati putem You Tube kanala na sledećem linku.

  polio

  Ponedeljak 23.11.2020.

  • Predavanje Svetlane Aleksić, Psihologa:  „Svetlost je u oku posmatrača“, treba da odgovori na pitanja: Da li opažamo različite stvari na isti način, ili istu stvar na različite načine? Da li je opažanje subjektivni odraz ili  prosta kopija objektivnog sveta? Šta utiče na naše opažanje? Koje su zakonitosti opažanja i kako možemo da ih iskoristimo da razvijamo više mentalne operacije?
  • Radionica Katarine Perović, prof.matematike: „Popločavanje“, bavi se drevnim problemom koji se javlja još kod Egipćana, Grka, Persijanaca, Rimljana, kao i u Kini, Japanu i u drugim starim civilizacijama. Posebno zanimlјiva vrsta popločavanja je popločavanje poliominima. Kako od različitih mnogouglova napraviti novi pravilni mnogougao? Kako se ista površ može prekriti različitim oblicima? Kako oživeti poliomine i pretvoriti ih u bilјke, ili životinje?  Da li svi vidimo na isti način čime je prekrivena neka površ? Ovo su samo neka od pitanja na koja pokušava da odgovori interaktivna radionica: „Popločavanje“.

  Utorak 24.11.2020.

  • Radionica i eksperimenti Olivere Kolarić, prof.biologije: „Sakriveni pigmenti“ pokušava da odgovori na pitanja:  Zašto lišće menja boju u jesen? Kako bilјka gubi zelenu boju? Da li bilјke piju vodu i zašto su neki listovi zeleni, žuti, crveni. Na radionici: „Sakriveni pigmenti“, eksperimente su izvodili učenici osnovnih i srednjih škola.

  Sreda 25.11.2020.

  • Na predavanju Svetlane Aleksić, psihologa: „Da li su geni naša sudbina“ polazinci zajedno sa autrkom dolaze do odgovora na pitanja:  Kako geni utiču na razvoj crta ličnosti? Ko je zaslužan za naš temperament, a ko za karakter: geni ili vaspitanje? Da li geni određuju našu budućnost? Šta je psihobiologija i kako nam pomaže da pronađemo odgovore na ova pitanja?
  • Radionica, eksperiment Olivere Kolarić, Prof.biologije: „Mali genetičari“ polazi od aksioma da svako od nas ima svoj unikatan karakter koji nas određuje i koji nas razlikuje od drugih lјudi. Svaki čovek je nesumnjivo jedinstvena i neponovlјiva individua. Zbog čega izgledamo baš tako kako izgledamo? Šta određuje boju naših očiju, kose i kože? Zbog čega čovek ima određenu visinu i građu, i liči na jednog ili oba roditelјa?  Šta je DNK ? Izvođenjem eksperimenta učenici su pokušali da daju odgovore na postavlјena pitanja kroz ekstrakciju lanaca DNK iz ćelija banane, jagode i pravlјenjem modela DNK lanca.  

  IMG-0f

  Kao sublimaciju svega, najveći broj aktivnosti ostavljeno je za samu Noć istraživača.

  Petak 27.11.2020.

  • Putem društvenih mreža prezentovana je Izložba radova video zapisa učesnika nastalih na radionici „Popločavanje“, „Sakriveni pigmenti“ i „Mali genetičari“.
  • Radionica „Popločavanje na licu mesta“, animira učesnike da otkriju gde sve možemo videti različite modele popločavanja. Učenici su u realnom vremenu pravili fotografije različitih motiva popločavanja u svom mestu i fotografije zajedno sa lokacijom postavlјali na digitalnu platformu.
  • Takmičenje: „Poliomini“ imalo je za cilj da se u najraćem vremenu sklopi zadata figura. Učenici su imali zadatak da od dobijenih poliomina sastave kvadrat 5x5, 6x6 itd. do 10x10. Kreće se od najmanjeg kvadrata i prelazi se na sledeći nivo kada se taj sklopi. Pobednik je onaj koji prvi sklopi 10x10.
  • Anonimna anketa: „Različite perspektive“ dostupna putem digitalne platforme trebalo je da neposredno uključi učesnika da dođe do odgovora na pitananja: Da li verujemo samo svojim očima? Da li opažamo različite stvari na isti način, ili istu stvar na različite načine? Koliko je opažanje subjektivno?

  autori

  Tim Naučnog kluba Kruševac činile su autorke i realizatorke aktivnosti: Katarina Perović, profesor matematike, Olivera Kolarić, profesor biologije i Svetlana Aleksić, psiholog, uz učešće 77 učenika i profesora škola: OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Dragomir Marković“, OŠ „Dositej Obradović“, OŠ „Brana Pavlović“, OŠ „Vasa Pelagić“, OŠ „Jovan Popović“, OŠ Ivo Lolo Ribar“ Aleksandrovac, kao i srednje škole Gimnazija Kruševac i Dejane Ilčić, stručnog saradnika u CSU Kruševac.

  20201125 121946

  Koordinator svih aktivnosti projekta „Evropska nedelja istraživača“ bio je Bogdan Dramićanin, stručni saradnik u CSU Kruševac.

  Ovaj projekat je finansiran iz programa „HORIZON 2020“ i predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a realizuje se u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. U ovogodišnju manifestaciju, koja se u Srbiji realizuje kroz tri projekta, uključeno je čak 28 gradova iz cele Srbije, među kojima je i Kruševac.

  Projekat ReFocuS 3.0 (The Road to Friday of Science), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ - Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša  i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

 3. Krusevac program

   

 4. Noc istrazivaca-NK Krusevac

 5. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 07.11.2020. godine za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Društva učitelja Kruševca, u okviru Sajma stručnog usavršavanja organizovan je seminar sa temom: „Od ishoda učenja do efikasne nastave“. Seminar je održan uz poštovanje i primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, uzrokovane virusom Covid-19.

  IMG 0437

  Opšti cilj seminara usmeren je na podizanje efikasnosti nastave osnaživanjem nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode.

  Specifični ciljevi seminara se su:

  • Upoznavanje nastavnika sa načinima efikasnog planiranja povezivanjem ciljeva, ishoda i sadržaja;
  • Ovladavanjem tehnikama izbora metoda, nastavnih sredstava i materijala u odnosu na postavljene ciljeve i ishode;
  • Obučavanje nastavnika za kreiranje zadataka koji angažuju različite kognitivne funkcije;
  • Proširivanje znanja nastavnika o različitim tehnikama procenjivanja napredovanja učenika i pružanja efikasnnih povratnih informacija kao podsticaja za napredovanje.

  Autor i realizator seminara je: Ivana Blagojević.