ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja članova Društva učitelјa Kruševca organizovan je seminar sa temom: „Digitalno kroz nastavu i učenje“.

  Usled ukupne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 i primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, Seminar se relizuje za četiri grupe polaznika u tri dana u periodu od 19 do 21.09.2020. godine.

  IMG 2020

  Opšti cilјevi seminara usmereni su na osavremenjavanje procesa nastave i učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija nastavnika u prvom i drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja putem osposoblјavanja za korišćenje i samostalno kreiranje elektronskih nastavnih resursa.

  Teme seminara su:

  • Značaj korišćenja elektronskih materijala u nastavi i učenju
  • Pronalaženje, selekcija i evaluacija digitalnih materijala za nastavu i učenje
  • Korišćenje gotovih digitalnih materijala (elektronski udžbenici i drugi resursi)
  • Kreiranje digitalnih materijala za učenje 1
  • Prilagođavanje digitalnih materijala za učenje
  • Kreiranje digitalnih materijala za učenje 2

  Realizatori seminara su: Ivan Milovanović i Nevena Perić.

 2. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 08 i 09.09.2020. godine u organizaciji Odelјenja za društvene delatnosti Gradske uprave Kruševac održane su radionice za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja. Rad je organizovan u okviru tematskih celina: obrazovanje, zdravstvo, zapošlјavanje, stanovanje i socijalna zaštita.

  IMG 20200

  Radionice se sprovode u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, u okviru Programa "Podrška Evropske unije inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma" koji finansira Evropska unija koji se odnosi na pružanje ekspertske podrške za oblasti strateškog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma i vođstva kroz celokupan proces izrade lokalnih akcionih planova za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja.

  Realizatori radionica su: Ljiljana Josić, ekspert za izradu lokalnog akcionog plana, Tibor Domonkoš, stručni saradnik vezan za izradu programskog budžeta uz prisustvovo članova Radne grupe Gradske uprave Kruševac.

 3. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 07.09.2020. godine, u organizaciji Školske uprave u Kruševcu održan je sastanak sa direktorima škola. Tema sastanka bila je vezana za primenu uputstava i instrukcija koje se odnose na organizaciju rada škola u otežanim epidemiološkim uslovima.

  IMG 2023

  Na sastanku su date smernice vezane za nove izmenjene okolnosti, kao posledicu ukupne epidemiološke situacije i predočena je obaveza o sprovođenju mera koje su u funkciji zaštite zdravlja nastavnika, učenika roditelja i šire zajednice.

  Ceo obrazovni sistem u ovom kriznom trenutku našao se pred brojnim izazovima na koje se mora uspešno i odmah odgovoriti. Stim u vezi Ministarstvo prosvete obezbedilo je konstanstnu podršku i resurse koji rad čine lakšim i pre svega bezbednijim.

  Sastanak je vodio rukovodilac Školske uprave Zoran Asković. Realizator obuke bio je prosvetni savetnik Školske uprave Aleksa Popadić.

 4. 000

 5. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac za dve grupe polaznika, članova Društva učitelja Kruševca 24.06.2020. godine organizovana je obuka pod nazivom: "Projektna nastava u funkciji obrazovanja i vaspitanja učenika osnovnih škola za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda". Cilj obuke je osnaživanje nastavnika da kroz projektnu nastavu uključe elemente (sadržaje, ishode i obilke rada) koji doprinose obrazovanju i vaspitanju učenika za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda.

  IMG 0392

  Ova obuka od javnog značaja deo je projekta koji Savez učitelja Republike Srbije sprovodi u 50 različitih gradova širom naše zemlje, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a.

  IMG 0390

  Teme koje se obrađuju tokom obuke su:

  • Elementarne nepogode
  • Sistem zaštite i spasavanja
  • Smanjenje rizika od nepogoda u programu nastava i učenje
  • Projektni pristup učenja u funkciji obrazovanja za smanjenja rizika od nepogoda

  Po završetku obuke od polaznika se očekuje da implementiraju Projekat u matičnoj školi. Realizatorke obuke su: Slavica Pavlović, Ivana Blagojević, Suzana Mijušković i Slavica Ivanović Mladenović.