ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u okviru pripremnih aktivnosti vezane za predstojeci konkurs za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja koji raspisuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 09.09.2021.god. organizovao Savetovanje za pisanje Programa stručnog usavršavanja.

  sas1

  Cilj savetovanja je da se obezbedi kvalitet i što veći broj podržanih programa stalnog stručnog usavršavanja lokalnih autora, čime se ostvaruju uslovi da stalno stručno usavršavanje bude dostupno i prilagođeno lokalnim potrebama. Stručni tim CSU Kruševac će podržati predloge programa koji ispunjavaju seldeće kriterijume:

  • reference realizatora/autora obuke u vezi sa temom programa;
  • da je tema inovativna i primenlјiva u praksi;
  • da doprinosi razvoju kompetencija nastavnika;
  • da doprinosi unapređivanju postignuća učenika.

  sas3

  CSU Kruševac će pri novoj akreditaciji svim autorima obezbediti kontinuiranu stručnu pomoć prilikom izrade programa i apliciranja na Konkus ZUOVa.

  Savetovanje koje je organizovano za dve grupe polaznika su realizovale: Svetlana Aleksić, psiholog i Irena Terzić, savetnik za stručno usavršvanje i napredovanje, treneri koji su pohađali Obuku ZUOVa - Liderstvo za profesionalni razvoj – unapređivanje trenerskih veština. Svi učesnici su dobili potvrde o učešću.

 2. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 26.08.2021. godine organizovan je seminar sa temom: „Najčešći principi u rešavanju algebarskih, kombinatornih i logičko - kombinatornih problema na matematičkim takmičenjima”. Ovaj seminar je namenjen nastavnicima i profesorima matematike za rad sa talentovanom decom.

  math

  Opšti cilj ovog seminara je jačanje delova profesionalnih kompetencija nastavnika neophodnih za produktivan, svrsishodan i inspirativan rad sa učenicima talentovanim za matematiku.

  Specifični ciljevi seminara su:

  • Provesti učesnike kroz proces realizacije moderne dodatne nastave matematike iz algebarskih i kombinatornih oblasti, odgovarajući na sledeća pitanja: kako odabrati literaturu? kako odabrati probleme čija će se rešenja prezentovati učenicima, a kako one za samostalnu vežbu? koji je ispravan način prezentovanja rešenja? kako oceniti parcijalna rešenja učenika? kako navesti učenika da kompletira rešenja?;
  • Obučiti učesnike da kroz interaktivno rešavanje problema, kombinuju razne pristupe, te da istovremeno koriste znanja iz različitih oblasti matematike i
  • Osposobiti učesnike da efikasno i efektno organizuju pripreme za matematička takmičenja, upoznavši ih sa nekim standardima u toj oblasti vannastavne aktivnosti.

  Autori i realizatori seminara bili su: Miloš Milosavljević i Nikola Milosavljević.

 3. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 29.07.2021. godine, održao se sastanak sa cilјem dodatnog upoznavanja građana i građanki Kruševca sa osnovnim pravima u oblasti zaštite potrošača.  U okviru realizacije programskih aktivnosti, sastanak je organizovalo regionalno Savetovalište za potrošače za Šumadiju i zapadnu Srbiju, u saradnji sa Gradskom upravom Kruševac.

  IMG-8f5

  U prisustvovu predstavnika JP i JKP čiji je osnivač lokalna samouprava i Regionalne privredne komore Kruševac, pretežno službenika za komunikaciju sa potrošačima, dodatno su razmotrena sva otvorena pitanja iz oblasti pružanja usluga građanima. Ovakva aktivnost je jedan od načina da se pospeši razvoj usluga i da se dalјe utiče na kvalitet pruženih usluga. Na kraju prisutnima je podelјena info-edukativna brošura o pravima potrošača, a deo ukupnog tiraža ostavlјen je za dalјu distribuciju za područje grada Kruševca.

 4. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 02.07.2021. godine održan je sastanak Školske uprave grada Kruševca sa direktora osnovnih i srednjih škola.

  sas

  Glavna tema sastanka bila je vezana za Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/22, gde su otklonjene sve nedoumice oko formiranja odeljenja i grupa u osnovnoj i srednjoj školi.

  Sastankom je rukovodio načelnik Školske uprave, Zoran Asković.

 5. Povodom 650 godina od osnivanja grada Kruševca, Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u saradnji sa Udruženjem istoričara Rasinskog okruga 18.06.2021. godine organizovao završnu svečanost.

  jub

  Predavanje na temu "Istorija obrazovanja u Kruševcu u proteklih 650 godina" održao je predsednik Udruženja istoričara Rasinskog okruga, Bojan Panić.

  Nakon predavanja uručene su nagrade školama, koje su učestvovale na konkursu "Istorijat škole koju pohađam" u vidu knjiga i zahvalnica.

  jub1

  Predavanje je upotpunio muzički program "Pesme našeg kraja" u izvođenju učenika muzičke škole "Stevan Hristić".

  Svečanoj ceremoniji prisustvovali su pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, Ivan Parezanović, kao i učenici i nastavnici koji su učestvovali u izradi prezentacije za konkurs "Istorijat škole koju pohađam".