ПРАКТИЧНА ВЕЖБА

ДЕТЕКТОР ПОВИШЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

Ученици осмог разреда на часу техничког и информатичког образовања у оквиру наставне јединице - активне електронске компоненте изрдили су наведену вежбу са електронским компонентама из комплета.

NTC отпорници се могу користити за ограничавање протока струје уклапања у склоповима напајања. Њихов почетни високи отпор спречава већи проток, тј. напон струје код укључивања, а кад се загрejу њихов отпор се смањи и тако омогућују већи проток  струје која је потребна за нормални рад уређаја, прешавши праг напона за остале активне елементе. На тај начун функционише и овај уређај који су ученици склопили на часу.