Новитети у Google учионици за школску 2020/2021.

Пошто је модел рада у новој школској години познат, Google се потрудио да омогући лакше придруживање одељењу и часу помоћу линка који се може делити чак и путем комуникацијских апликација као што су WhatsApp, Viber ili SMS . Међутим, наставницима је најинтересантнија измена што ће одсад бити омогућено праћење оригиналности ученичких радова. На овај начин спречава се могућност било каквог плагирања, односно слања истих радова више ученика у оквиру истог одељења или разреда. Добијене извештаје о оригиналности ученичких радова наставници могу преузети и даље поделити одељењском старешини, родитељима или ученицима на исправку

Новитети стижу и за GSuit  администраторе, који ће имати могућност да провере метрике ангажовања и рад свих ученика и наставника – корисника Google учионице. Подаци који се добију пружиће увид у трајање рада свих учесника. На овај начин наставници ће моћи да провере колико ученици проводе времена у Google  учионици и како међусобно комуницирају.

Ово су само неки од преко 50 новитета које Google уводи да олакша ученицима и наставницима рад у онлајн-окружењу. Како бисте се упознали са новим могућностима и научили како да креативно примените различите дигиталне алате који се интегришу са  Google  учионицом, придружите се првом и највећем онлајн образовном самиту у Србији.