-У Основној школи „Владислав Савић Јан“ у Паруновцу у току је друга фаза радова на комплетној реконструкцији објекта која подразумева молерске радове и уградњу подова на спрату школе, рекао је између осталог директор Иван Илић.

Замењена је комплетна унутрашња и спољашња столарија, урађена је фасада зграде са видео наџором и противпожарном заштитом,водоводна и канализациона мрежа и еклектричне инсталације. Осим савремене фискултурне сале у чколи је постављен лифт за инвалидне ученике, кабинети и учионице су завршној фази као и тоалети, а у наредном периоду очекује се постављање школског намештаја навео је Илић.

На два улаза у школу поред степеништа постављене су прилазне рампе. Партерно уређење, школског дворишта биће накнадно урађено, а завршетак тренутних радова очекује се за петнасетак дана.Ученици су до краја школске године у Бивољској школи, а на јесен се враћају у потпуно нову школу у Паруновцу.

Финансијска средства за ову инвестицију обезбеђена су из локалног буџета и Канцеларије за управљње јавним улагањима